EN PLATTFORM FÖR INDUSTRIELL DIGITALISERING

Välkommen till Smarta Fabriker - ett samarbete mellan skola och näringsliv och en plattform för att skapa kompetens och sprida kunskap om industriell digitalisering. Projektets mål är att med studenter, handledda från företag, bygga två minifabriker.

Klicka dig omkring på vår sida eller läs på bloggen för att lära dig mer om projektet och den smarta fabriken.

Just nu sker en pilotdemo med lärare, skolklasser och företag i den smarta fabriken på Lindholmen.