Blogg

2018-06-26

Resultatet av exjobben

Under vårterminen 2018 har 16 studenter från högskola och yrkeshögskola gjort sina examensarbeten i Smarta Fabriker. Resultatet har varit mycket bra och bidragit till ny kunskap i Smarta Fabriker. De områden där ny kunskap skapats är bland annat 5G, AI, AR/VR och Digitala kopior.

Läs mer