Fabriken

Projektet Smarta Fabriker har som mål att leverera en toppmodern minifabrik för att inspirera till en mer digitaliserad, automatiserad och hållbar industri. Detta är den smarta fabriken.

Fabriken är konstruerad av studenter, med handledning från företag, och byggs med start vecka 19. Från och med hösten 2017 visas fabriken med tillhörande utställning i Göteborg. Samtidigt startar bygget av en likadan fabrik i Skövde. Den nya fabriken kommer att tillverka VR-glasögon av kartong där besökaren smartphone spelar VR-innehållet genom projektets app. Den automatiserade fabriksprocessen är uppdelad i två parallella flöden: kartongbearbetning och leverans av linser.

Kartongbearbetningen startar när besökaren har lagt sin beställning vid utställningen eller genom projektets app, och kvitterat detta vid fabriken. Produktionen inleds då med att roboten hämtar ett kartongark från magasinet och drar detta förbi en skrivare. I detta steg märks kartongarket med en QR-kod och en text som besökaren själv bestämmer. Tack vare QR-koden kommer kartongarket att fungera som informationsbärare genom hela processen.

Roboten placerar det uppmärkta arket på ett inmatningsbord som för in arket i en rotationsstans. På den övre valsen sitter ett verktyg som stansar ut konturerna av VR-glasögonen när valsen roterar. Kartongdelen av glasögonen är nu redo för leverans. Besökaren tar med arket till en manuell monteringsstation där VR-glasögonen ska vikas ihop och får monteringsanvisningar via digitala skärmar vid utställningen.

Besökaren kvitterar ut ett par linser genom att läsa av VR-glasögonens QR-kod vid linsutlämningen. Linsleveransen startar då med att den lilla roboten plockar ett par linser från en av lådorna på transportbanan. Roboten placerar linserna i en fixtur som körs upp till en hängare där linserna krokas fast. Hängaren transporterar linserna längs en bana och släpper av dem i händerna på besökarna.

Ett komplett kit för VR-glasögon har levererats!

Bygget av fabriken inleds vecka 19.