Studentarbeten

En utav grundtankarna i Smarta Fabriker är att utveckla och driva projektet genom studentarbeten för att på så sätt skapa förebilder och inspirera unga till tekniska studier. Bara under våren 2017 deltog 80 studenter med cirka 21 000 timmar, och nedan kan du läsa en kort beskrivning om respektive arbete. Liknande studentarbeten genomfördes även 2018.

​Examensarbeten - Chalmers tekniska högskola:

Virtual Commissioning 30hp
Utveckla dynamisk 3D modell av fabriken för att kunna göra en omfattande simulering och utvärdering av fabriken i en virtuell miljö innan den fysiska driftsättningen.
Företag: ABB och ÅF
Studenter: Sanna Älegård och Stefan Knutsson

Maintenance Solutions 30hp
Utveckla och implementera ett koncept för smarta underhållslösningar i fabriken. Detta innefattar exempelvis framtagandet av datadrivna tjänster som ska kunna stödja faktabaserade beslut gällande klassificering och prioritering av underhållsinsatser.
Företag: SKF och Prevas
Studenter: Christoffer Hildebrand och Anton Alveflo

Smart Ways of Working 30hp
Utveckla digitala koncept som går att implementera i en state-of-the-art arbetsstation för manuell montering med fokus på såväl kognitiv och fysisk automation som ergonomi och produktivitet.
Företag: Stora Enso
Studenter: Niclas Busck och Fredrik Svensson

Sustainable Production 30hp
Genomföra miljömässiga och sociala bedömningar av nya arbetssätt och digitala koncept som utvecklas i samband med den smarta fabriken samt kvantifiera för- och nackdelar med dessa.
Företag: Swerea IVF
Studenter: Rebecca Hansson och Therese Adriansson

Digital Visual Planning 30hp
Utvärdera hur visuell projektstyrning kan användas i utvecklingen av den smarta fabriken. Examensarbetet syftar även till att utveckla en projektmodell som beskriver best-practice för hur en demonstrator kan byggas i kontexten samverkan skola och näringsliv.
Företag: Yolean
Studenter: Daniel Andersson och Daniel Torinsson

Elkonstruktion av automatiserad process 15hp
Utveckla och genomföra fabrikens elkonstruktion. Förväntat resultat från examensarbetet är ett komplett ritningsunderlag med tillhörande dokumentation som ska användas skarpt då fabriken byggs i maj.
Företag: Elektroautomatik (EA)
Studenter: William Petersson och Dennis Zöögling

Programmering av automatiserad process 15hp
Utveckla och genomföra PLC-programmeringen av fabriken. De framtagna PLC-programmen med tillhörande dokumentation kommer att användas skarpt då fabriken byggs samt i den virtuella drifttagningen, som stöd till examensarbetet Virtual Commissioning.
Företag: ÅF
Studenter: Erika Lindqvist och Julia Lindholm

Maskinsäkerhet 15hp
Genomföra riskbedömningar samt utveckla säkerhetslösningar som skall resultera i en CE-märkning av hela eller valda delar av fabriken.
Företag: ABB (JOKAB SAFETY)
Studenter: Rasmus Karlsson och Oskar Tuneroth

Dataanalys framtidens underhåll 15hp
Genomföra en utvärdering av state-of-the-art metoder och tekniker kopplat till dataanalys i underhåll. Baserat på resultaten och rekommendationerna från utvärderingen, utveckla en struktur för analys av data från fabriken.
Företag: Chalmers tekniska högskola (del i forskningsprojekt)
Student: Sara Classon

Övriga projekt/studentarbeten:

YRGO – Mekanisk konstruktion av den smarta fabriken samt framtagning av ritningsunderlag (CAD), 22 studenter under v49-50 2016 samt v1-5 2017.

Göteborgs Tekniska College – examensarbeten kopplade till YH-utbildningar inom produktionsutveckling och underhåll samt svetskonstruktion inom ramen för yrkesvux.

SKFs tekniska gymnasium – tillverkning av komponenter.

Göteborgsregionens Tekniska Gymnasium – montering och driftsättning av fabriken