Våra partners

Detta projektet möjliggörs tack vare finansieringen och stödet från våra partners. De bidrar med allt från expertkunskap och handledning till komponenter, system och kontantfinansiering.

Huvudaktörer

Partners