Ämnesområden

I projekt Smarta Fabriker har tolv ämnesområden definierats. Nedan är en kort beskrivning av dem. Vill du fördjupa dig mer besök kunskapsplattformen edig. Där kan du fördjupa dig samt ta del av praktiska exempel under de tre nivåerna introduktion, fördjupning och avancerat.

Digitala kopior

Med en digital kopia av fabriken kan design, planering, upplärning och driftsättning effektiviseras genom exempelvis virtuella tester, simulering, emulering och virtual commissioning.

Läs mer om digitala kopior på edig.


Visualisering

AR och VR används för överföring av information. Nya effektiva arbetssätt skapas genom exempelvis projicering av digital information i verklig miljö och vägledning på distans.

Läs mer om visualisering på edig.


Smarta arbetssätt

Digitalisering skapar nya arbetssätt, flexibla informationskanaler, mötes- och lärmiljöer på flera olika sätt. Bland annat kan QR-koder användas för informationskoppling, felsökning, kvalitetssäkring och inlärning.

Läs mer om smarta arbetssätt på edig.


Den uppkopplade fabriken

I vårt nätverkssamhälle skapar en uppkopplad fabrik nya möjligheter genom exempelvis realtidsuppföljning, övervakning samt insamling och bearbetning av data.

Läs mer om den uppkopplade fabriken på edig.


Additiv tillverkning

Flexibla tillverkningsmetoder möjliggör innovativa lösningar och nya sätt att lösa problem. I den smarta fabriken används exempelvis 3D-printning till att göra fixturer och reservdelar.

Läs mer om additiv tillverkning på edig.


Attraktivt arbete

Digitalisering kan skapa vinst för både medarbetare och företag genom nya arbetssätt, god arbetsmiljö, stimulerande arbete och kunskapsutveckling.

Läs mer om attraktivt arbete på edig.


Nya affärsmodeller

Genom att utnyttja de möjligheter som digitalisering skapar kan kundvärde och nya affärsmodeller utvecklas genom bland annat cirkulär ekonomi, tjänstefiering och big data som utgångspunkt.

Läs mer om nya affärsmodeller på edig.


Samverkan människa – automation

Interaktion mellan människa och maskin, att välja rätt automationsgrad och möjligheter med kollaborativa robotar.

Läs mer om samverkan människa - automation på edig.


Miljösmart produktion

Att nyttja digitaliseringens möjligheter genom bland annat energieffektivisering och minska materialåtgången för att bidra till en mer hållbar produktion.

Läs mer om miljösmart produktion på edig.


Global samverkan

På en global marknad kan digitalisering bidra till ökad kundförståelse och effektiv samverkan genom exempelvis distanskommunikation, nya lärformer, globala produktionsnätverk och digitaliseringsstrategier.

Läs mer om global samverkan på edig.


Innovation

En innovation är ett resultat som kan vara till exempel en ny idé, produkt, lösning, affärsidé eller tjänst. Digitalisering ger företagen helt nya möjligheter att skapa innovationer.

Läs mer om innovation på edig.


Artificiell Intelligens

Machine learning and Deep learning är begrepp som används mycket inom området och exempel på tillämpningar i industrin är predictive maintenance.

Läs mer om artificiell Intelligens på edig.