Daniel och Daniel studerar hur den smarta fabriken projektleds

Projektet Smarta Fabriker bygger på ett tätt samarbete mellan skola och näringsliv, där studentarbeten har en central roll i fabrikens framtagning. Idag kan du läsa mer Daniel Torinsson och Daniel Andersson som skriver sitt examensarbete om visuell planering för Smarta Fabriker.

2017-05-30 | #ex-jobb #projektnyheter

Inom ramen för Smarta Fabriker genomförs tio olika examensarbeten från Chalmers tekniska högskola, där alla drivs som skarpa projekt. Exjobben, tillsammans byggnationen av den fysiska fabriken, kräver en minutiös planering. I projektet har man därför valt att arbeta med visuell planering, ett arbetssätt som Daniel Torinsson och Daniel Andersson har studerat och utvärderat.

– Visuell planering innebär att, med hjälp av post-it lappar på en whiteboard, synliggöra varje individs planering i ett projekt, förklarar Daniel och Daniel. Vårt examensarbete handlar om att utreda hur väl det fungerar att använda digitala verktyg för att ersätta post-it lappar och whiteboard tavla, fortsätter de.

– De tio exjobben drivs som skarpa projekt där varje respektive examensarbete utgör delprojekt, berättar Richard Hedman, projektledare vid Smarta Fabriker. Samarbetet mellan projektet och exjobben, samt mellan de olika exjobben, har fungerat utmärkt. Därför skall det bli extra intressant att läsa rapporten från Daniel och Daniel senare i vår, fortsätter han.

Under början av april arrangerade Visual Arena vid Lindholmen Science park tillsammans med Smarta Fabriker ett seminarie med fokus på den senaste forskningen inom digital visuell styrning från Chalmers och det Chalmersavknoppade bolaget Yolean AB. Roine Lundström från Saab EDS berättade om deras resa att gå från fysisk till digital visuell planering. Vid eventet presenterade Daniel och Daniel dessutom hur företaget Yolean och digital visuell planering används i praktiken för att driva Smarta Fabrikers tio examensarbeten.

– En utmaning i detta projektet är att alla projektmedlemmarna, alltså examensarbetarna, är nybörjare inom såväl sina respektive områden som att jobba i projekt med visuell styrning, förklarar Daniel och Daniel.

Föreläsande forskare Amer Catic (AB Volvo) och Dag Bergsjö (Chalmers & Yolean) betonade att visuell styrning inte handlar om tavlor, möten eller om digitala lösningar, utan om nya beteenden och förändrat ledarskap.


Under april arrangerades ett seminarie med fokus på digital visuell projektstyrning.

Daniel och Daniel föreläser vid Visual Arena tillsammans med Richard Hedman från Smarta Fabriker.