Praktikanternas höst i Smarta Fabriker

Under hösten har 12 gymnasieungdomar gjort praktik i Smarta Fabriker. De har gjort ett fantastiskt jobb! Deras arbetsuppgifter har varit att utveckla projektet samt genomföra workshops med högstadieklasser.

2020-12-10 |

Ungdomar som gör praktik i Smarta Fabriker har varit en viktig del av Smarta Fabriker sen 2017. Höstens upplägg har delvis påverkats av Corona-läget då vi inte kunnat ta emot lika många högstadieklasser som planerat men de workshops som genomförts har varit mycket uppskattade. Andra viktiga uppgifter som praktikanterna har gjort under hösten har varit; konstruktion och 3D-printing av komponenter till våra fabriker, ta fram manus och checklistor, göra videointervjuer samt testa och utvärdera nya koncept för workshops. En viktig del i praktiken är förstås fika!


Arvid, Tilda och Hilda vid Vera-fabriken

Arvid har workshop med högstadieklass

Lovisa, Noa, Theo och Tilda väntar på besökare

Alva, Linn, Emil och Max har genomgång med Tintin

Alva och Linn genomför Videointervju

Fredagsfika på bryggan

Se filmen som praktikanterna Alva, Max, Linn och Emil har gjort