Fyra år med Smarta Fabriker

Efter fyra år med projektet Smarta Fabriker är det nu dags att summera. Projektet har varit en plattform för att skapa kompetens och sprida kunskap om industriell digitalisering och vi är fantastiskt nöjda med vad vi åstadkommit.

2021-03-17 | #projektnyheter #om projektet

​Målet har varit att göra kunskapshöjande och attitydförändrande aktiviteter med skola och näringsliv. De yngste deltagarna har varit från förskolan och de äldsta seniora medarbetare från något tekniskt företag. Nedan följer en sammanställning på hur många personer som deltagit eller tagit del av projektet mellan 2017 -2020.

Industrin och offentliga aktörer

• 240 personer från 70 olika företag har varit delaktiga i projektet och bidragit med 13 700 timmar

• 3700 personer har deltagit i workshops

• 6500 personer har besök Smarta Fabriker på olika mässor och konferenser

Skola

• 62 000 publika besökare på Science Centers

• 13 500 grundskoleungdomar har deltagit i workshops

• 700 gymnasieungdomar, YH-studerande och högskolestudenter har deltagit i workshops och mässor

• 52 gymnasieungdomar har gjort mellan 6-8 veckors praktik

• 70 gymnasieungdomar varit med och utvecklat fabrikerna

• 220 gymnasieungdomar har varit guider och hållit i workshops

• 5 studerande från yrkesvux har varit med och utvecklat fabrikerna

• 41 studerande från yrkeshögskolan har varit med och utvecklat fabrikerna

• 51 högskolestudenter har gjort exjobb

• 90 förskole- och grundskolelärare har gått lärarfortbildning

• 95 gymnasielärare har deltagit i spridningsaktiviteter och fortbildning

Projektet har under fyra år omsatt 61 miljoner varav 11,5 miljoner är offentlig kontantfinansiering och 4,7 miljoner privat kontantfinansiering. Resterande 44,8 miljoner är medfinansiering i form av tid och komponenter från studenter och företag.

Slutsatsen efter fyra år är att måluppfyllelsen liksom engagemanget i projekt har varit fantastiskt. Nu blickar vi framåt och tar med oss det bästa av utrustning och arbetssätt när vi jobbar vidare med projektet Production for Future som blir en naturlig fortsättning på Smarta Fabriker.