Smarta Fabriker lämnar över till Production for Future

Då var det dags att efter 4 år för Smarta Fabriker att gå i pension och låta nästa generation projekt ta över. Som en nybliven och glad pensionär finns det en chans att Smarta Fabriker kommer tillbaka och gör ett kort gästspel någon gång men annars är det Production for Future som är det projekt vi har finansiering för nu.

2021-05-18 |

Production for Future har funnits parallellt med Smarta Fabriker i 1,5 år och tar nu över som det projekt där vi jobbar med kunskapshöjande och attitydförändrande aktiviteter. Fokus ligger på hållbarhet, mångfald och teknik. De bästa av arbetssätt och utrustning tar vi med oss från Smarta Fabriker. Samverkan mellan skola och näringsliv är en fundamental komponent i projektet och studenterna har en viktig roll.

Gå gärna in på hemsidan och läs mer om projektet. Ni kan även följa oss på instagram.

https://www.productionforfuture.com/

https://www.instagram.com/productionforfuture/

Nedan kan ni se en film om projekt.