Den smarta fabriken får hjälp från SKF Tekniska Gymnasium

Elever från SKF Tekniska Gymnasium tillverkar värdefulla maskindelar till den smarta fabriken.

2017-04-25 | #projektnyheter

Under våren tillverkar elever från SKFs Tekniska Gymnasium maskindelar i stål och aluminium. De utgår ifrån ritningsunderlaget framtaget av studenterna på Yrgo som gjort mekanikkonstruktionen. Framförallt tillverkas delar till stansen, så som maskinsidor och valsar. Råmaterialet kan exempelvis vara en rektangulär materialbit som skall bearbetas till rätt form genom fräsning, eller en cirkulär axel som skall svarvas för att passa till det ändamål den är avsedd till.

Eleverna går sitt andra år på skolan och de tillverkar delarna både inom ramen för ordinarie kurser och praktik.


Tillverkning av maskindetaljer kräver hög precision

Elever på SKF Tekniska Gymnasium tillverkar delar till den smarta fabriken