Distansarbete för praktikanterna

I Smarta Fabriker tar vi löpande emot praktikanter. Praktikanterna driver viktigt utvecklingsarbete och håller i workshops när vi har besök. I dessa Corona-tider har vi ställt in alla workshops och istället arbetar praktikanterna till största delen med utveckling på distans.

2020-04-24 |

​Under 8 veckor gör Peter, Eric, Marcus och Elias sin slutpraktik i Smarta Fabriker. De läser tredje året på GTG inriktning mekatronik. Eftersom alla aktiviteter så som workshops, mässor och konferenser är inställda eller flyttade till hösten har de fått fokusera mer på utvecklingsarbete. Mestadels av arbetet har kunnat genomföras på distans i plattformen Teams. Gruppen sitter hemma och jobbar uppkopplade. Deras huvuduppgift har hittills varit att lösa och ta fram olika case. Casen handlar om digitalisering och kan tex vara att ta fram en digitaliseringsstrategi för ett mindre företag eller utveckla ett produktionsavsnitt.