Fabriken driftsätts virtuellt!

Igår genomfördes den tredje tekniska workshopen inom ramen för den virtuella driftsättningen av fabriken. Smarta fabrikers examensarbetare från Chalmers testar fabriken tillsammans med branschens experter från ABB, ÅF och IFM.

2017-03-31 | #ex-jobb #projektnyheter

Syftet är att så tidigt som möjligt i projektet identifiera fel och risker i så väl konstruktion som funktion för att eliminera problem när fabriken väl ska byggas. Igår demonstrerades den första simuleringsmodellen, efter två tidigare workshops där företag och studenter utgått från statiska CAD-ritningar. Examensarbetare inom Virtual Commissioning, PLC-programmering, mek- och elkonstruktion gick tillsammans igenom varje modul systematiskt för att identifiera så många risker och osäkerheter som möjligt, med stöd från ABB, ÅF och IFM. Två deltagare från Göteborgsregionens tekniska gymnasium (GTG) representerade fabriksbyggarna vid workshopen. De delade med sig av sin input till konstruktionen av fabriken, för att monteringen i maj skall kunna gå så snabbt och smidigt som möjligt.

IF Metall var också närvarande vid workshopen och filmande arbetet som en del av filmen ”Framtidens industriarbete” som skall visas på IF Metalls kongress den 19-22 maj.


Den smarta fabriken driftsätts virtuellt innan bygget startar.

Examensarbetarna arbetar tillsammans med våra partnerföretag för att driftsätta fabriken virtuellt.