Första delen av fabriken är tillverkad!

7 veckor kvar till bygget av fabriken inleds på Lindholmen, men redan nu är första delen tillverkad. Verktyget till ena roboten är färdigt!

2017-03-21 | #ex-jobb #projektnyheter

Jotis Nikolis studerar YRGOs YH-utbildning till CAD-konstruktör och har tillsammans med studenter från Chalmers tekniska högskola och Göteborgsregionens tekniska gymnasium (GTG) tillverkat verktyget som skall användas i fabriken. Det är Jotis som har designat verktyget. Chalmersstudenterna Sanna Älegård och Stefan Knutsson har därefter utvärderat det virtuellt i ABBs programvara RobotStudio som en del av sitt examensarbete inom Virtual Commissioning i Smarta Fabriker. Sanna och Stefan var även med och testkörde verktyget skarpt tillsammans med experter från ABB.

Verktyget monterades ihop av Erik Hedén, som läser 3:e året på GTG. Det är Erik och hans klasskamrater som kommer att bygga fabriken maj.

Tillverkningen av verktyget är ett mycket bra exempel på hur studenter från olika delar av utbildningssystemet samverkar och tillsammans bidrar till att bygga den smarta fabriken.


CAD-studenten Jotis Nikolis designar verktyget.

Chalmersstudenterna Sanna Älegård och Stefan Knutsson testar verktyget virtuellt.