Första virtuella fabriksmodellen är klar

Idag presenterade våra CAD-konstruktörer den virtuella fabriksmodell som kommer ligga till grund för den smarta fabriken.

2017-02-03 | #projektnyheter

Modellen som presenterats är en statisk modell av den smarta fabriken och utgör ritningsunderlag till byggnationen som startar vecka 19. CAD-konstruktörerna från YRGO har arbetat med fabriken sedan december och kommer nu göra praktik som en sista del i sin utbildning.