Fredrik och Niclas gör den smarta fabriken till framtidens arbetsplats

Den Smarta Fabriken håller på att driftsättas, och nästa steg i projektet bli att inviga fabriken med tillhörande utställning i September. Varje dag under hösten kommer fabriken sedan att få inspirera såväl skolungdomar som företag. Idag intervjuar vi Fredrik Svensson och Niclas Busck, som hjälper besökarna att montera sina VR-glasögon.

2017-06-15 | #ex-jobb

Industri 4.0 är ett samlingsnamn för en rad digitala tekniker och koncept som skall förnya och förbättra industrin, vilket bland annat innefattar den moderna arbetsplatsen. En del utav detta är smarta instruktioner till operatörer som arbetar inom svensk industri. I den smarta fabriken har detta utvecklas av Chalmersstudenterna Fredrik Svensson och Niclas Busck i form av smarta monteringsinstruktioner.

– Inom ramen för vårt examensarbete har vi tagit fram effektiva monteringsinstruktioner av VR-glasögon, i linje med industriell digitalisering, berättar Fredrik och Niclas. Vi har också undersökt hur de olika instruktionsteknikerna presterar med avseende på produktkvalitet, monteringstid och operatörsupplevelse.

Under utvecklingen av monteringsinstruktionerna identifierade Fredrik och Niclas förbättringspotentialer gällande själva produktdesignen är VR-glasögonen. Allt för att skapa så effektiva monteringsinstruktioner som möjligt. De har därför haft nära kontakt och stöd av experter från Stora Enso som kontinuerligt uppdaterat produktdesignen. Monteringsinstruktionerna kommer att finnas tillgängliga i fabriken både i form av video och AR, också kallat augmented reality eller förstärkt verklighet.

– Vi hoppas kunna visa tillverkningsindustrier och främst samarbetspartners inom projektet nyttan med att gå ifrån den traditionella ”instruktionspärmen” till att använda andra presentationstekniker, förklarar Fredrik och Niclas.

Examensarbetet som bedrivs för Smarta Fabriker utgör en avslutande del i deras utbildning på masterprogrammet Production Engineering vid Chalmers tekniska högskola. Fredrik och Niclas hoppas att deras exjobb skall visa för företag potentialen med avancerade instruktionstyper, och att de efter avslutad examen i vår skall få fortsätta arbeta inom samma område fast i en större skala och med mer avancerade produkter.