Lyckad aktivitet på Industrinatten i Göteborg

Torsdagen den 30 november genomfördes Industrinatten i Göteborg som en ”pilot” med 120 ungdomar och unga vuxna. Smarta Fabriker var med som en av aktiviteterna på Universeum under kvällen. Besökarna fick tillverka VR-glasögon och prova på olika workshops som t.ex. VR, AR och 3D-printing.

2017-12-04 | #projektnyheter

Industrinatten Göteborg är en kraftsamling för att visa upp regionens industriföretag, och underlätta företagens framtida rekrytering. För ungdomar på väg ut i olika studie- och yrkesval är Industrinatten många gånger den första kontakten med en arbetsmarknad som idag inrymmer en fantastisk bredd av olika yrkesroller och branscher.

Dagen inleddes på Västsvenska Handelskammaren med en inspirationsföreläsning följt av olika företagsbesök. Avslutningen skedde på Universeum där Smarta Fabriker var på plats ihop med företagsrepresentanter i ett mingel med ungdomarna.