Lyckad partnerträff i den smarta fabriken

Den 2 juni bjöd Projekt Smarta Fabriker in alla företag, organisationer och skolor som är verksamma i projektet till en andra partnerträff på Lindholmen där byggnationen av fabriken är i full färd. Det blev en mycket bra uppslutning med över 120 deltagare.

2017-06-16 | #projektnyheter

Projektledare Johan Bengtsson inledde med att ge en statusuppdatering om projektet. Gabriel Ibañes och hans kollegor från Cybercom demonstrerade appen som de har utvecklat till Smarta Fabriker. I denna kommer det bland annat gå att beställa VR-glasögon, övervaka maskinerna samt ta del av de VR-filmerna som produceras inom ramen för projektet.

Besökarna gavs därefter möjlighet att titta på fabriken, testa att gå runt in den kompletta virtuella modellen av fabriken med våra VR-glasögon samt ta del av resultaten från projektets 10 examensarbeten.

Det fanns även en station med information om det Vinnova-finansierade systerprojektet edig som går ut på att skapa en digital kunskapsplattform baserat på innehåll från bland annat Smarta Fabriker.

Avslutningsvis informerade Johan Bengtsson om höstens pilotdemo där 20 grundskoleklasser kommer att bjudas in för att testa och utvärdera fabriken och dess utbildningsprogram. Under hösten kommer det även att finnas möjlighet för projektets partners att genomföra aktiviteter för att fortbilda såväl medarbetare som kunder inom industriell digitalisering.


Projektledare Johan Bengtsson berättar om projektet.

Över 120 deltagare närvarade vid partnerträffen.

Deltagarna fick testa att se det virtuella fabriken genom hololens.

Partnerföretagen fick möjlighet att testa produkten.