Möt Chalmersstudenterna som kontrollerar fabrikens säkerhet

Efter höstens invigning av den smarta fabriken kommer tillhörande utställning att besökas av såväl företag som lärare och skolungdomar. Fabrikens säkerhet är därför en av de aspekter som blir extra viktiga då fabriken skall användas i utbildningssyfte i en publik miljö. Idag intervjuar vi Rasmus Karlsson och Oskar Tuneroth som arbetat med maskinsäkerhet för Smarta Fabriker.

2017-06-21 | #ex-jobb

Maskinsäkerhet innebär ett arbete där mekaniska risker hanteras. Oavsett om tillverkningen gäller ett styrsystem eller en fysisk maskin behöver skyddslösningar utvecklas för att vara produktionsvänliga, samt med en god förståelse för de krav som ställs på säkerheten. 

– Vi hoppas att vårt exjobb kommer att bidra till en stabil grund för det fabrikens maskinsäkerhet, förklarar Chalmersstudenterna Rasmus Karlsson och Oskar Tuneroth. De har, som en sista del i deras utbildning till högskoleingenjörer inom maskinteknik, genomfört riskbedömningar samt utvecklat säkerhetslösningar för Smarta Fabriker. Genom produktionsvänliga säkerhetslösningar minskar också risken för fusk med säkerheten och examensarbetet lade också grunden för den CE-märkning av fabriken som kommer ske under hösten.

– Kombinationen med att få ta del av andra examensarbeten kring anläggningen samtidigt som vi fått fokusera på vår särskilda del har varit extra intressant och gett oss goda erfarenheter inför framtida arbeten, berättar Rasmus och Oskar.

Alla examensarbeten som är kopplade till projektet Smarta Fabriker handleds av såväl Chalmers som industriella experter, samt projektleds av Richard Hedman, projektledare vid Smarta Fabriker. Rasmus och Oskar har haft stöd av experter från ABB och Jokab Safety i sitt arbete. Efter avslutad examen planerar Rasmus och Oskar att läsa visare på masterprogrammet Production Engineering vid Chalmers.