Möt Chalmersstudenterna som programmerar fabriken

Den smarta fabriken har de senaste veckorna börjat växa fram på Lindholmen, och den fysiska driftsättningen av fabriken närmar sig med stormsteg. Men vem är egentligen ansvarig för att fabriken rör sig på rätt sätt? Idag intervjuar vi Chalmersstudenterna Julia Lindholm och Erika Lindqvist som programmerat styrsystemet till den smarta fabriken.

2017-05-24 | #ex-jobb

Arbetet med att programmera allt som rör sig i den smarta fabriken har genomförts som ett examensarbete inom mekatronik vid Chalmers tekniska högskola, och studenterna Julia och Erika genomför samarbetet med Smarta Fabriker som ett sista steg i sin utbildning till högskoleingenjörer.

– Examensarbetet går ut på att programmera styrsystemet till den automatiserad processen, vilket innebär att vi ska programmera hela fabriken så att den automatiseras, berättar Julia Lindholm och Erika Lindqvist. Parallellt med att delar i fabriken programmeras så testas de också virtuellt ihop med ett annat examensarbete för projektet. När programmet är färdigt och godkänt i den virtuella fabriken så kommer det att installeras mot den fysiska fabriken på Lindholmen, förklarar Julia och Erika.

Alla examensarbeten som är kopplade till projektet Smarta Fabriker handleds av såväl Chalmers som industriella experter, samt projektleds av Richard Hedman, projektledare vid Smarta Fabriker. Julia och Erika har haft stöd av experter från ÅF och ABB samt IFM.

– Samarbetet har fungerat väldigt bra, säger Julia och Erika. Arbetet med Smarta Fabriker har varit mycket lärorikt och företagen har varit väldigt hjälpsamma, förklarar de.

– Det finns stora likheter med upplägget i Smarta Fabriker och ett verkligt kundprojekt, med många interna och externa intressenter. Studenterna får öva på att jobba skarpt i ett större projekt där stora krav ställs på samarbete mellan disciplinerna. Detta är extra spännande då arbetssättet är nästa steg för automationsindustrin mot digitalisering, berättar Andreas Buhlin, Sektionschef Automation på ÅF.

Både Julia och Erika planerar att efter avlagd examen som högskoleingenjörer fortsätta på masternivå vid Chalmers tekniska högskola.


Chalmersstudenterna Julia Lindholm och Erika Lindqvist har programmerat allt som rör sig i den smarta fabriken.