Möt exjobbet som kartlägger hållbar digitalisering

Med 21.000 arbetstimmar från över 80 engagerade studenter och dessutom ett 50-tal industriledare företag kommer den smarta fabriken vara state-of-the-art och en inspiration för utveckling inom svensk industri. Vad har detta för påverkan på vårt samhälle i framtiden? Idag intervjuar vi Rebecca Hansson och Therese Adriansson som studerar den smarta fabrikens miljöpåverkan.

2017-06-05 | #ex-jobb

Examensarbetet utförs på masternivå och handlar om sustainable production and digtalization, eller hållbar digitalisering på svenska. Syftet är att kartlägga litteratur inom hållbar digitalisering och föreslå förbättringsmöjligheter för den smarta fabriken ur ett miljöperspektiv.

– I och med att digitaliseringen kommer bli en viktig del av samhället i framtiden och således även påverka våra jobb så hoppas vi att vårt examensarbete bidrar till att öka förståelsen för ämnet, och även förbereda oss bättre för våra framtida arbeten, berättar Rebecca Hansson och Therese Adriansson, studenter vid Chalmers tekniska högskola.

Alla examensarbeten som är kopplade till projektet Smarta Fabriker handleds av såväl Chalmers som industriella experter, samt projektleds av Richard Hedman, projektledare vid Smarta Fabriker. Rebecca och Therese har haft stöd av experter frånforskningsinstitutet Swerea IVF i sitt arbete.

– Industriell digitalisering har stor potential att bidra till hållbarhet såväl ekonomisk som miljömässigt och socialt. För att detta ska kunna bli verklighet krävs dock att man tänker på hållbarhetsfrågorna tidigt under utvecklingsarbetet av nya lösningar, förklarar Anna Karin Jönbrink gruppchef energi och miljö vid Swerea IVF. Detta exjobb ger ökad kompetens om digitalisering och hållbarhet i allmänhet, och hur man kan arbeta för att identifiera vad som är viktigt, berättar Anna Karin.

– Det är väldigt inspirerande att få arbeta inom ett såpass stort och aktuellt projekt där många olika parter är involverade. Digitalisering är något som berör oss alla och det är därför kul att få vara med på resan mot ett hållbart samhälle, avslutar Rebecca och Therese.