Möt exjobbet som driftsätter fabriken

Under februari, mars och april har projektet arbetat hårt med att testa den Smarta Fabriken inför fysisk driftsättning. Idag intervjuar vi Chalmersstudenterna Sanna Älegård och Stefan Knutsson, som har ansvarat för de virtuella testerna.

2017-05-04 | #ex-jobb

Examensarbetet utförs på masternivå och handlar om virtual commissioning, eller virtuell driftsättning, och går ut på att bygga en dynamisk 3D-modell av den Smarta Fabriken där robot- och PLC-programmet (styrprogrammet) kan testas, valideras och utvärderas i en virtuell miljö innan fysisk driftsättning.

– Det mest intressanta med detta är att man förändrar arbetssättet med automationsprojekt, som vi också behöver göra i industrin. I industrin arbetar man på samma sätt som vi gjorde på 80- och 90-talet och det måste förändras när ledtiderna blir mycket kortare, beskriver Björn Magnusson, Business Area Manager på ABB.

– Detta arbetssätt kommer kunna bevisa för externa intressenter i industrin att det går att involvera digital teknik från det första projektmötet. Det innebär att alla parterna i projektet kan få samsyn och gemensamt fånga upp ev. avvikelser tidigt, säger Andreas Buhlin, Sektionschef Automation på ÅF.

Projektets examensarbeten projektleds av Richard Hedman, samt handleds av Chalmers och industriella experter. I detta examensarbete handleds Sanna och Stefan av sakkunniga på ABB och ÅF.

– Det är ett intressant projekt där det finns möjlighet att lära sig mycket om alla olika delar i ett automationsprojekt. Det är många parter inblandade vilket gör det extra roligt med mycket inspiration och information att hämta, förklarar examensarbetarna Sanna Älegård och Stefan Knutsson om projektet.

Sanna och Stefan hoppas att dom kan bidra med en ökad kompetens och förståelse inom ämnet för virtual commissioning, och locka fler unga tjejer och killar till ingenjörsyrket.

– Folk vill gärna ha någonting att ta på, men vi måste lägga tid på de virtuella modellerna så att de funkar innan vi går in i verkligheten. Det innebär att vi måste ändra ett beteende, men det är också något av det svåraste. Det har blivit en kultur som är satt i marknaden och i organisationerna, avslutar Björn.


Chalmersstudenterna Sanna och Stefan får handledning av Björn Magnusson från ABB.

Sanna och Stefan arbetar med fabriken i en virtuell miljö.