Nu är den smarta fabriken inscannad

I veckan har en digital kopia i form av ett punktmoln skapats av den smarta fabriken. Punktmolnsmodellen skapas genom 3D-scanning och kan bland annat användas vid visualiseirngar.

2017-09-14 | #projektnyheter

Tillsammans med partnerföretaget Virtual Manufacturing, som är en leverantör av leanbaserade produktions- och logistikutvecklingstjänster, har en punktmolnsmodell av fabriken skapats. Det tog en halv dag att 3D-scanna fabriken med en laserscanner. Scanningen genomfördes av Eric Gustafsson, Sourabh Bhoje och Daniel Johansson. En punktmolnsmodell av fabriken kan till exempel användas för att jämföra verkligheten med en CAD-modell eller göra mätningar. Klicka här för att se resultatet.