Nytt arbetssätt används av våra studenter och partnerföretag

Exjobbare och partnerföretag arbetar tillsammans för att driftsätta fabriken virtuellt.

2017-02-03 |

Idag genomfördes första steget i den virtuella driftsättningen av fabriken. Syftet är att så tidigt som möjligt i projektet identifiera fel och risker i så väl konstruktion som funktion för att eliminera problem när fabriken väl ska byggas. CAD-konstruktörernas initiala virtuella modell av fabriken visades på storskärm. Tillsammans med dem gick examensarbetarna inom virtual commissioning, PLC-programmering och elkonstruktion systematiskt igenom fabrikens alla moduler, med stöd av experter från ABB och ÅF.