Presentation av examensarbete

Mellan januari och juni har sex examensarbeten genomförts i Smarta Fabriker av studenter från Chalmers. Johannes Persson har varit ansvarig för koordinering från Smarta Fabrikers sida och alla exjobben har haft handledning från olika företag som tex ABB, Ericsson, Virtual Manufacturing och Volvo Group.

2019-05-31 | #ex-jobb

​Vid ett par tillfällen mellan januari och juni har alla exjobbarna samlats i Smarta Fabrikers lokaler på Ericsson för att utbyta erfarenheter och berätta om sina examensarbeten. I bland har deras handledare på förtegen varit med och självklart har det funnits fika.

De olika examensarbetena som genomförts är:

  • Arsam Shokrian och Oliver Lindberg, Reinforcement Learning med ABB
  • Greta Braun och Johan Falegård, Lärande och workshops till Monteringsfabriken
  • Lisa Mails och Henrik Bernhartz, Virtuell träning med Volvo Group
  • Johan Strömfeldt och Victor Bruce, CE-märkning av kollaborativ applikation med Virtual Manufacturing
  • Timotei Vasiu och Andre Da Silva Goncalves, PLC i molnet med Ericsson
  • David Olofsson och Marcus Mathiason, Status på uppkoppling med hjälp av AR med Ericsson

Ni kommer att kunna läsa mer om examensarbete i edig om några veckor…


Oliver och Arsam

Johan och Greta

Johan och Victor

Henrik och Lisa

Marcus och David

Andre och Timotei