Production for Future

Production for Future är ett projekt inom Smarta Fabriker där målet är att bygga en ny demonstrator i form av en minifabrik. Demonstratorn skall visa möjligheterna med flexibel produktion som bygger på 5G-teknik samt samverkan mellan människa och automation. Unikt med denna demonstrator, i jämförelse med de Smarta Fabriker tidigare byggt, är att denna minifabrik byggs med syfte att lyfta unga kvinnliga förebilder inom teknik.

2019-11-28 | #Production for Future

I den nya minifabriken, som byggs under namnet Production for Future, visas hur industriell digitalisering kan stärka företagets konkurrenskraft tex. genom förbättrad kundnytta, produktivitet, kvalitet och arbetsmiljö. Ungdomarna som bygger minifabriken studerar olika tekniska utbildningar på olika utbildningsnivåer och tillsammans lägger de 10 000 arbetstimmar under 10 månader. Näringslivet är med och handleder samt bidrar med komponenter och expertkunskap. De minifabriker som tidigare byggts i Smarta Fabriker används för att sprida kunskap om industriell digitalisering till ungdomar, lärare och näringsliv. Detta kommer även ske i Production for Future, men utöver att visa upp nya teknologier kommer också ett hållbarhets- och mångfaldsperspektiv vara i fokus.

Det är viktigt att industrin är hållbar ur ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt perspektiv, men det är också viktigt för att kunna kompetenssäkra och attrahera framtida medarbetare. Grupper med högst mångfald skapar bäst resultat, men tyvärr är det idag få kvinnor inom teknikbranschen och få tjejer som väljer att läsa teknik. Orsakerna till detta kan variera. En undersökning från 2017 som Inizio/Semcon genomförde visar att 7 av 10 tjejer på gymnasiet tycker att det är viktigt att ha en förebild av det egna könet när de väljer studier (https://semcon.com/sv/om-semcon/mangfald/kvinnliga-mentorer-inspirerar/). Dock har bara varannan tjej som vill plugga något tekniskt en förebild av det egna könet inom teknik. Det är därför Production for Future vill lyfta kvinnliga förebilder och påverka normbilden av tjejer och teknik.

Resan att bygga den nya demonstratorn kan följas på Smarta Fabrikers blogg och på Instagram-kontot @productionforfuture #productionforfuture.