Redovisning av examensarbeten

Under våren har 5 examensarbete genomförts med studenter från Chalmers. Idag var det dags för redovisning som hölls på distans via Teams.

2020-06-03 | #ex-jobb

Varje grupp hade 25 min på sig för sin redovisning. Agenda för varje presentation var:

1. Uppdrag
2. Forskningsfråga
3. Metod/Genomförande
4. Resultat
5. Slutsats
6. Förslag på fortsatt arbete

Följande studenter och arbeten ihop med företag redovisades:

  • Evelina och Lisa, Hållbarhetsverktyget tillsammans med Volvo Group och RISE
  • Stina och Robin, Varianthantering i PLM med Dassault Systemes
  • Jimmy och Tobias, Digital Tvilling med Dassault Systemes
  • Ulrika och Victor, Gamification med Göteborgs Tekniska College
  • Adina, Artificiell Intelligens med ABB (redovisar längre fram)

Alla studenter har gjort ett fantastiskt jobb och deras förutsättningar har skilt sig från tidigare exjobb genomförda i Smarta Fabriker på grund av Corona.


Evelina och Lisa, Hållbarhetsverktyget tillsammans med Volvo Group och RISE.

Stina och Robin, Varianthantering i PLM med Dassault Systemes.

Jimmy och Tobias, Digital Tvilling med Dassault Systemes.

Ulrika och Victor, Gamification med Göteborgs Tekniska College.