Resultatet av exjobben

Under vårterminen 2018 har 16 studenter från högskola och yrkeshögskola gjort sina examensarbeten i Smarta Fabriker. Resultatet har varit mycket bra och bidragit till ny kunskap i Smarta Fabriker. De områden där ny kunskap skapats är bland annat 5G, AI, AR/VR och Digitala kopior.

2018-06-26 | #ex-jobb

Åtta studenter från Chalmers, tre från Göteborgs Universitet, en från Blekinge Tekniska Högskola och fyra studenter från Yrkeshögskolan har bidragit på ett fantastiskt sätt till att skapa ny kunskap i Smarta Fabriker. För handledning av examensarbetarna har Cybercom, Ericsson, ABB, Volvo Group och Prevas stått för.

Några av studenternas resultat kan ni läsa om i kunskapsplattformen edig som är ett systerprojekt till Smarta Fabriker.

Kvalitetssäkring med Azure Custom Vision

Lärande genom förstärkt- och virtuell verklighet


Möte med alla studenter och handledare på Cybercom

Avstämning med handledare från Volvo Group University

Samling med handledare efter redovisning av examensarbete om PLC i molnet

Redovisning av examensarbete om digitala kopior

Studenter från GU och Chalmers visar sina exjobb i samband med produktions- klusterkonferens i Katrineholm

Studenterna testar sitt exjobb på en besökare på produktionsklusterkonferens i Katrineholm