Så används 3D-printning i den smarta fabriken

Flexibel tillverkning är en trend och 3D-printning har blivit en vanlig tillverkningsmetod. I den smarta fabriken används 3D-printning inte bara för prototyper, utan även för delar som skall användas permanent i fabriken.

2017-08-10 | #projektnyheter

Tekniken 3D-printning används främst för tillverkning av prototyper och när man snabbt vill ha en fysisk modell av en CAD-ritning.

– När vi byggt den smarta fabriken har vi inte bara tillverkat prototyper utan även flera delar som skall användas permanent i fabriken, som till exempel fästen för givare och fixturer, berättar Johan Bengtsson, Projektledare för Smarta Fabriker. Vi har även använt 3D-printning för att laga skadade delar och för att göra reparationer på fabriker i tidigare projekt, förklarar han.

På bilderna syns studenterna Eric Hedén och Jesper Larsson från Göteborgsregionens Tekniska Gymnasium när de ritar en detalj i CAD som de vill tillverka. CAD-modellen exporteras till en 3D-printer och skrivs ut i plast. En av fördelarna med att arbeta på detta sätt att det snabbt går och få fram en detalj och testa.

– Skulle inte detaljen passa går det snabbt och lätt att göra ändringar och skriva ut en ny, berättar Johan Bengtsson.


Studenter från Göteborgsregionens Tekniska Gymnasium använder 3D-printning som en tillverkningsteknik i den smarta fabriken.

Studenterna Eric Hedén och Jesper Larsson monterar den 3D-printade detaljen i fabriken.