Sista fredagsfikan på praktiken

Efter åtta veckor praktik i Smarta Fabriker tackar Akar, Arvid, Harald och Martin för sig. Under sin praktik har de jobbat som ingenjörer och utvecklat våra fabriker och tagit hand om besökare i olika workshops. Sista dagen på praktiken avslutas med en fika ihop med Günter och Pelle från Göteborgs Tekniska College.

2019-05-26 |

Akar, Arvid, Harald och Martin går sista året på GTG (Göteborgsregionens Tekniska Gymnasium) med inriktning mekatornik på teknikprogrammet. I deras utbildning ingår 18 veckor praktik och 8 av dem har de spenderat i Smarta Fabriker. Deras första praktikvecka var på mässan i Hannover där de jobbade i Sveriges paviljong och pratade om flexibel produktion och 5G med besökarna. De efterföljande 7 veckorna har de varit på Smarta Fabriker i Ericssons lokaler och utvecklat fabrikerna och tagit emot besökare. Besökarna har kommit från grundskolor, gymnasieskolor, yrkeshögskola och industrin. Exempel på ingenjörsjobb som de utfört är; programmering av robot, färdigställt en skakrigg, uppdaterat HMI-paneler, driftsatt och dokumenterat kvalitetskontroll med vision samt tagit fram koncept på en ny demonstrator. Sista veckan avslutade de med 2 dagar på Produktionsklusterkonferensen i Katrineholm där de visade upp den nya demonstratorn.


Akar och Arvid på Hannover med teamet från Ericsson och ÅF.

Harald och Martin på Hannover med Johan Söderström från ABB.

Workshop om AI med gymnasieungdomar från Borås.

Workshop om kollaborativa applikationer med gymnasieungdomar från Borås.

Workshop om miljösmart produktion med Svenskt Underhåll.

Workshop om förstärkt verklighet med Svenskt Underhåll.

Event ihop med Ericsson.

Martin jobbar med vision för kvalitetskontroll.

Harald färdigställer skakriggen.

Arvid ihop med Pelle uppdaterar HMI-panel.

Produktionsklusterkonferens i Katrineholm.

Demonstration av VR på Produktionsklusterkonferensen.

Middag i samband med Produktionsklusterkonferensen.

Synkroniserad vinkning på Produktionsklusterkonferensen.