SKF Tekniska Gymnasium tillverkar delar till ny demonstrator!

När den nya demonstratorn i Smarta Fabriker behövde tillverka delar ställde SKF Tekniska Gymnasium. Tillsammans med Jan-Erik som är lärare på skolan tog Axel, Sara, Joakim och Kevin från årskurs 1 fram 8 produkter från råmaterial till färdig produkt.

2019-05-26 | #projektnyheter

​Även om du skall jobba som ingenjör är kunskap om produktion viktigt. Alla studerande på SKF Tekniska Gymnasium lär sig grunderna i skärande bearbetning och det var därför självklart för Smarta Fabriker att vända sig till dem när den nya demonstratorn behövde delar. Redan 2017 när den första demonstratorn byggdes tillverkade ungdomar på SKF Tekniska Gymnasium delar. Vill du läsa mer om utbildningen de går kan du gå in på http://www.skftekniskagymnasium.se/


Axel, Sara, Joakim och Kevin går igenom konstruktionsunderlaget.

Sara vid fräsen.

Joakim spänner fast en detalj i maskinen.

Ritningsunderlag och hur detaljen växer fram.