Teknikförskolan besöker Smarta Fabriker

Idag har 12 st pedagoger från Göteborgs Teknikförskola varit på besök i Smarta Fabriker. Under en halvdag fick de uppleva och prova på olika teknikområden så som AR, VR och 3D-printing.

2019-06-17 |

Syftet med dagen var att inspirerar pedagogerna på Teknikförskolan och ge dem förutsättningar för att bli goda ambassadörer för teknik. Under dagen ligger målen nedan i förskolans läroplan till grund för reflektion.

Förskolan ska sträva efter att varje barn:

• utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar

• utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap

Teknikförskolan i Göteborg startade i januari 2018 och består av 4 avdelningar och ca 70 barn. Den drivs med Göteborgs Stad som huvudman och ligger på Hisingen i anslutning till Vågmästarplatsen.