Tomteverkstad i Smarta Fabriker

Julen närmar sig och i Smarta Fabrikers lokaler på Ericsson i Göteborg pågår arbetet för fullt. Under de senaste sex veckorna har fyra ungdomar från Göteborgsregionens Tekniska Gymnasium utvecklat och byggt nya lösningar.

2019-12-19 | #projektnyheter

Kajsa, Albin, Josefine och Adam från Te2B har under sex veckor tagit emot besökare i Smarta Fabriker. Det har varit i snitt två halvdagar med besök per vecka och övrig tid har de utvecklat och byggt nya lösningar till de olika minifabriker som är kärnan i Smarta Fabriker. Arbetet har bestått i programmering av PLC och HMI samt CAD och konstruktion.


Josefine och Kajsa konstruerar ett fäste som sedan skall 3D-printas.

Adam och Albin programmerar PLC och HMI-panel till skakrigg.