Underhållsmässan

Den 10-13 mars skulle Underhållsmässan gå på Svenska Mässan men efter två dagars mässa ställdes den in på grund av Corona-virus. Smarta Fabriker hade 100 m2 monter och 30 gymnasieungdomar från GTG visade upp några olika minifabriker och demon.

2020-03-13 | #projektnyheter

​Smarta Fabriker var med även 2018 på Underhållsmässan och i år visades två nya demonstratorer upp. Under de två dagar mässan pågick var det en del besökare i montern men inte i samma omfattning som 2018. Efter nya riktlinjer från Folkhälsomyndigheten och regeringen ställdes mässan in inför den tredje dagen. Nu ser vi fram mot hösten och mässan Scanautomatic och hoppas att den kan genomföras som planerat i oktober.