Varför Smarta Fabriker?

Vad är det med den smarta industrin som är viktigt och varför har projektet Smarta Fabriker startats?

2017-03-13 | #om projektet

En smart fabrik innehåller den senaste tekniken: Den är uppkopplad mot molnet, har en digital tvilling för virtuell simulering och du kan övervaka den från din smartphone. En smart fabrik lockar ungdomar att söka sig till tekniska studier för att sedan jobba inom industrin. En smart fabrik är en attraktiv och hållbar arbetsplats med goda arbetsförhållanden som ger Sverige konkurrenskraft och förnyelse.

Regeringen lanserade i början av 2016 en strategi för nyindustrialisering och digitalisering, kallad Smarta Industri, som skall vara en svensk variant på Tysklands Industri 4.0. I strategin konstateras att det kunskaps- och teknikförsprång som svenska näringslivet lutat sig mot inte längre kan tas för givet. Även näringslivet har uttryckt behovet av att utbilda fler inom teknik och AB Volvos koncernchef Martin Lundstedt flaggade så sent som i höstas för riskerna då bristen på arbetskraft riskerar att bromsa utvecklingen.

Rätt kompetens är en avgörande faktor för att Sverige skall kunna möta den allt större konkurrensen från omvärlden och en förutsättning för att kunna utnyttja digitaliseringens möjligheter. Det innefattar såväl kunskap om modern produktion som industriell digitalisering.

Samtidigt som regeringens strategi lanserades startade Göteborgs Tekniska College förstudien för projektet Smarta Fabriker för att öka attraktiviteten för tekniska studier.

- Genom att koppla ihop strategin med grundskola och gymnasium vill vi locka fler ungdomar till tekniska studier, berättar Johan Bengtsson, projektledare för Smarta Fabriker. Får jag önska har vi inom två år en ”Smart Fabrik” på alla våra Science center runt om i landet samt mobila demonstratorer i form av trailers som både kan användas till att utbilda yrkesverksamma om digitalisering i industrin samt möta ungdomar, förklarar Johan.