Young Engineer på Smarta Fabriker

Två månader in i min ettårsanställning och jag känner fortfarande att jag ser fram emot varje ny dag med nya arbetsuppgifter. Flera gånger per dag sätts mina kunskaper på prov och varje dag lär jag mig även något nytt. Mitt namn är Ida Wackerberg och min titel som Young Engineer på Smarta Fabriker innebär bland annat att jag har ett tekniskt ansvar över fabrikerna, arbetsleder de gymnasieungdomar som gör sin praktik här och att jag är med och utvecklar nya idéer inom projektet.

2019-10-03 |

Att få arbeta med människor och teknik är något som jag brinner för och denna tjänst möjliggör just det. Att arbetsleda praktikanterna är en ära och att se de utveckla nya koncept och komma med input är alltid en ögonöppnare. Att även själv få vara med och utveckla projektet i stort är en mäktig känsla då jag vet hur många som kommer lära sig och ta del av den plattform som jag bidrar till. Den tekniska delen är den svåraste och den mest utmanande. När jag stöter på problem får det mig ibland att vilja gömma mig i ett hörn men många gånger slutar det trots allt i eufori då jag inser att jag kan lösa de problem jag stöter på eller av någon anledning har försatt mig själv i. Det är  ycket tack vare min utbildning på Göteborgsregionens Tekniska Gymnasium som jag lyckas lösa problemen och det var så sent som i våras jag tog studenten från skolan.

Min anställning kommer leda till att jag får lära mig många saker som jag aldrig kunde ha lärt mig innanför skolans väggar och att jag inför nästa år då jag kommer plugga vidare på Universitet har med mig lärdomar som många bara kan drömma om.